Digitális Jólét Program

A GINOP 3.3.3. Digitális Jólét Program támogatásával egyesületünk célul tűzte ki a hátrányos helyzetű településen élő családok digitális felzárkóztatását, életminőségük javítását a digitális eszközök és szolgáltatások használatának és előnyeinek megismertetésével; az információhoz való hozzáférés népszerűsítését.

A kistelepülésen élő hátrányos helyzetű családok többsége még nem próbálta ki az internetet, így nincs tapasztalata annak előnyeiről. Ezek a társadalmi rétegek elutasítóak az internet használatával szemben, és nem látják mekkora jelentősége van a digitális eszközök és szolgáltatások igénybevételének. A digitális írástudatlanság növeli a szociális egyenlőtlenségeket. Az érintettek komoly lemaradásban vannak a munkaerőpiaci kompetenciáikat illetően is, ezáltal tovább mélyül hátrányos helyzetük.

A digitális készségek elsajátításával a keresők versenyképesebbek lesznek a munkaerőpiacon, magabiztosabbak a társadalmi életben. Az elektronikus ügyintézés használatával a családok jelentős időt takarítanak meg, így többet lehetnek együtt.

A kistelepülésen élő családok szemléletformálása a célja egyesületünk rendezvénysorozatának. Az internet előnyeinek népszerűsítése és bemutatása elsőként egy helyi rendezvényhez kapcsolódóan történik. A második alkalommal is célcsoportunk saját környezetébe visszük programunkat, de már önálló rendezvényként.

Programunk során Kisnána, Recsk, Poroszló, Markaz és Abasár településeken élő családok számára kívánunk módszertani útmutatást adni digitális felzárkóztatásuk érdekében.

Egyesületünk szándéka megfelelő segítséget adni a minőségi internethasználat elsajátításához, a modern társadalomhoz való csatlakozáshoz.